ترانه های باران

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبرانشان نمیکند...کسانی هستند که هرگز تکرارنمیشوند...وحرفهایی..که معنی شان را خیلی دیر میفهمیم...


هروقت دل کسی روشکستی

روی دیوارمیخی بکوب تاببینی چه قدردلشکستی

هروقت دلشان رابه دست اوردی

میخی راازروی دیواربکن

تاببینی چه قدردل به دست اوردی

اماچه فایده...؟؟؟

که جای میخ هابرروی دیوارمی ماند. 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/۳٠ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ توسط رشا نظرات ()

چه لذتی داره این که

یه وقتایی

چشماتوببندی وبگی:

هرچه باداباد

بی خیال...

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/۳٠ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ توسط رشا نظرات ()

هیچ وقت به گذشته برنگرد...اگرسیندرلابرای برداشتن کفشش برمیگشت هیچ وقت پرنس نمیشد...

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/٢۳ساعت ۱:۳٧ ‎ق.ظ توسط رشا نظرات ()

چیزهایی که دست کم میگیرید...

شایدیکی دیگربرای بدست اوردنشان رازونیازمیکند...

 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/۱٧ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ توسط رشا نظرات ()

من برای کسانی که ازمن متنفرهستندوقت ندارم زیراگرفتاردوست داشتن کسانی هستم که مرادوست دارند...       کورش کبیر

نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/۱٧ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ توسط رشا نظرات ()

تاریک ترین ساعت شب درست ساعت قبل ازطلوع افتاب است...پس همیشه امیدوارباش.

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/۱٧ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ توسط رشا نظرات ()

همیشه ارزوهات رویه جایادداشت کن ویکی یکی ازخدابخواهخدایادش نمیره ولی تو

 یادت میره چیزی که امروزداری دیروزارزوشوکردی...

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/۱٦ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ توسط رشا نظرات ()

برای بعضی دردها نمیتوان گریه کرد...

نه میتوان فریاد زد:

برای بعضی دردها

فقط میتوان

نگاه کرد

وبی صداشکست...

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/۱ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ توسط رشا نظرات ()

هیچ وقت اشک اونی که دوستش داری درنیار

چون ممکن همراه اشکاش توهم ازچشماش بیفتی

.

.

.

.

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/۱ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ توسط رشا نظرات ()

وقتی میگی دیگه برای همیشه فراموشش کردی.

وهیچ احتیاجی بهش نداری

وتمام فحش های دنیارونصیبش میکنی

درست زمانیه که بیش تراز همیشه دلت براش تنگ شده...

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/۱ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ توسط رشا نظرات ()


آخرين مطالب
» خدا هست...
» شب قدر...
» خدارادوست بدار...
» خدا...
» ۱۳٩٢/٥/٦
» ۱۳٩٢/٥/٦
» اسم فامیل
» مادر...
» دیروز امروز فردا...
» انسان...

Design By : RoozGozar.com