پیرمردوصندوق صدقات...

پیرمرد خسته کنار صندوق صدقه ایستاد.

 

دست برد و از جیب کوچک جلیقه‌اش سکه‌ای بیرون آورد.
در حین انداختن سکه متوجه نوشته روی صندوق شد: صدقه عمر را زیاد می‌کند، منصرف شد
!!

/ 1 نظر / 40 بازدید
LoverOnly

هوس بازان کسی را که زیبا میبینند دوست دارند اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می ببنند