گذشته...

هیچ وقت به گذشته برنگرد...اگرسیندرلابرای برداشتن کفشش برمیگشت هیچ وقت پرنس نمیشد...

 

 

/ 6 نظر / 6 بازدید
محمد علی

سلام دوست... متشکرم...[لبخند][گل] شما با افتخار لینک شدید...[پلک][گل]

justtanhaiii

لینکت کردم با افتخار یو هم با اسم وب بلینک[گل]

شیدا

رشا جونم قالب جدید مبارک.خیییلی نازه عسلم[قلب][قلب][ماچ]

justtanhaiii

ــــ★ tanhaiii ☂ just❤justtanhaiii ❤ tanhaiii ☂ just ــــــــ★ ــــــــــــــ★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ tanhaiii ☂ just❤justtanhaiii ❤ tanhaiii ☂ just upam

justtanhaiii

خرابم،،خراب!! به اندازه همان"قاضي" که متهم اعدامي اش... رفيقش بود!!!