شب قدر...

سپیده دم به یاد تو،دلم گرفته یا علی

چو مرغکی که دلبرش، به خون تپیده یا علی

مناره های مسجد و اذان عشق و شور تو

که آخرین اذان تو فلک رسیده یا عـــــــــــلی

شنیده ام صدای تو زچاه غربتت رســـــــا

عبای تو گرفته ام دلم شکسته یا علـــــــــی

بیا علی نگاه کن،یتیم کوفه خسته است

زلال اشک او ز غم به رخ خزیده یا علـــــــی

تو اسوه ی حقیقتی تو قله ی ولایتی

تو مرغ باغ عصمتی چون تو ندیده یاعـــــلی

غروب غربت تو شددل خسته ی مدینه ای

کبوتر نگاه ما سویت پریده یا علــــــــــــــلی

/ 1 نظر / 35 بازدید
نیلوفر

وب خیلی خوبی داری من عاشق اهنگ وبتم [قلب]به من هم سربزن[چشمک]