همیشه به...

هیچ وقت این دو جمله رو نگو :

١- ازت متنفرم ٢- دیگه نمیخوام ببینمت

 

هیچ وقت با این دو نفر همصحبت نشو :

١- از خود متشکر ٢- وراج

 

هیچ وقت دل این دو نفر رو نشکن :

١- پدر ٢- مادر

 

هیچ وقت این دو تا کلمه رو نگو:

١- نمیتونم ٢- بد شانسم

 

هیچ وقت این دو تا کارو نکن :

١- دروغ ٢- غیبت


هیچ وقت این دو تا جمله رو باور نکن :

١- آرامش در اعتیاد ٢- امنیت دور از خانه

 

همیشه این دو تا جمله رو به خاطر بسپار:

١-آرامش با یاد خدا ٢-دعای پدرو مادر

 

همیشه دوتا چیز و به یاد بیار:

١- دوستای گذشته رو ٢-خاطرات خوبت رو

 

همیشه به این دو نفر گوش کن:

1- فرد با تجربه ٢- معلم خوب

 

همیشه به دو تا چیز دل ببند :

١- صداقت ٢-صمیمیت

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید